IDEEV days 2023 - First day

IDEEV days 2023 - First day

JIDEEV
 14/12/2023
 08:30:00
 Bâtiment Henri Moissan, Auditorium Kahn
 https://eu.bbcollab.com/guest/ …

Thursday December 14th: Bâtiment Henri Moissan, Auditorium Kahn

Conferences day